Olennaisuusarvio

Hanselin vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perustana toimii olennaisuusmatriisi, joka ohjaa GRI-standardin soveltamista yhtiön raportointiin. Olennaisuusmäärittely määrittelee vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Vastuullisuusraportissa esitettyjä vastuullisuuden teemoja on arvotettu olennaisuusmatriisissa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin. Vaikka säästöjen tuottaminen valtiolle ei noussut sidosryhmien keskuudessa erityisesti esille, se koettiin ydinliiketoiminnan kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategia, arvot ja niistä seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön. Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyys­tutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työ­tyytyväisyys­tutkimusten tulokset on myös huomioitu.

Olennaisuusmatriisia päivitettiin merkittävästi syksyllä 2016 tehdyn sidosryhmäkyselyn pohjalta. Uudessa matriisissa korostetaan Hanselin vastuullista roolia hankintaprosessin vastuullisuuden edistäjänä. Lisäksi Handi-ohjelman kaltaiset digitalisaation kansalliset kärkihankkeet vaikuttivat olennaisuuden määrittelyyn. Olennaisuusmatriisi käsiteltiin vastuullisuusryhmässä ja hyväksyttiin johtoryhmän toimesta. Seuraavan kerran olennaisuusmatriisia päivitetään vuoden 2018 aikana, koska toimintaympäristössä on jo tapahtunut muutoksia.

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on yhdistetty vastuullisuuden osa-alueisiin värikoodien kautta. Olennaisuusmatriisin osa-alueita klikkaamalla pääset tutustumaan, kuinka vastuullisuuden teemat näkyvät Hanselissa käytännön arjessa.

Olennaisuusmatriisi
Ylös