Sosiaaliset näkökohdat sisällytetään sopimusehtoihin

Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisessa toteutetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita. Vertailukriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, suhteellisuusperiaatteen huomioivia ja avoimesti kerrottuja. Käytännössä sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen voidaan tehdä esimerkiksi niin, että ne otetaan mukaan sopimusehtoihin esimerkiksi edellyttämällä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työ- ja ihmisoikeuksia koskevia perussopimuksia.

Hansel on laatinut puitejärjestelyistään sosiaalisen vastuullisuuteen keskittyvän riskianalyysin. Analyysi osoitti, että sosiaalinen riski ilmenee suurimpana eräiden ulkomaisten tuotetoimittajien ja kotimaisten palvelutoimittajien puitejärjestelyissä. Ulkomaisten tuotetoimittajien osalta korkea riski liittyi työvoimavoittoiseen tuotantotapaan, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja usein pitkään toimitusketjuun. Yhteensä yhdeksässä korkeaa sosiaalisen vastuun riskiä sisältävässä puitejärjestelyssä on mukana 83 Hanselin 380 sopimustoimittajasta.

Vertailu­kriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, suhteellisuus­periaatteen huomioivia ja avoimesti kerrottuja.

Sosiaalinen riski kasvaa, kun tuotteet on valmistettu maissa, joissa työntekijöiden oikeuksien valvonta on heikkoa tai jos tuotteen raaka-aineet tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta.

Kotimaisten palvelutoimittajien osalta riskitekijät liittyvät muun muassa työvoimavaltaisiin palveluihin, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja matalapalkka-aloihin.

Hanselilla on noin kymmenen sellaista puitejärjestelyä, jotka sijoittuivat matriisissa suuren tai erittäin suuren sosiaalisen riskin alueelle.

Sosiaalisen vastuun johtamisen käytäntöjen kehittäminen on tällä hetkellä yksi keskeinen painopiste yhtiön vastuullisuustyössä ja tähän liittyen yhteistyötä on tehty muun muassa Finnwatchin, SKL Kommentuksen ja Invalidiliiton kanssa.

Ylös