Uudet työnteon muodot

Hanselin etätyökäytäntöä on vuonna 2017 tehty joustavammaksi siten, että muualla kuin toimiston fyysisessä työpisteessä tehtävää työtä ei enää tarvitse erikseen ilmoittaa HR-järjestelmän kautta. Lisäksi tiimit ovat voineet yhdessä sopia pelisäännöistä, kuten mihin palavereihin toivotaan henkilökohtaista osallistumista. Etätyön tekeminen ja Skype-kokoustaminen onkin tullut luonnolliseksi tavaksi tehdä työtä Hanselissa. Uuteen työkulttuuriin on liittynyt lisäksi työaikaliukumien laajentaminen ja uusien tehokkaampien työnteon tapojen omaksuminen. Esimerkiksi sähköisiä työvälineitä on otettu reippaasti käyttöön ja neuvotteluhuoneiden varustusta etäkokouksia silmällä pitäen parannettu.

Ylös