Vastuullisempaa elektroniikkaa valtiolle

Hansel ja yritysvastuujärjestö Finnwatch toteuttivat vuonna 2017 yhteisen projektin, jonka tavoitteena oli edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja.

Yhteistyöhanke on askel kohti vastuullisempia julkisia hankintoja. Finnwatch tarjosi Hanselille asiantuntija-apua sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien kriteerien laatimisessa ja todentamisessa hankintaprosessin eri vaiheissa. Yhteistyöhankkeessa pilotoitiin ihmisoikeuksia koskevien kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Pilottiprojektissa hankinnan kohteena olivat valtiolle hankittavat tietokoneet.

Hankinnan yhteydessä laadittiin muun muassa sosiaaliseen vastuullisuuteen keskittyvä Code of Conduct, jota sopimustoimittajien tulee noudattaa ja valvoa alihankintaketjussaan.

”Keskityimme erityisesti työntekijöiden oikeuksiin hankittavien tietokoneiden alihankintaketjuissa riskimaissa. Elektroniikka on ihmisoikeuksien näkökulmasta korkean riskin tuote, sillä laitteet valmistetaan usein maissa, joissa ihmisoikeuksien toteutuminen on puutteellista”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala kertoo.

”Hansel on kehittänyt vastuullista hankintaa jo pitkään. Sidosryhmäkyselyn perusteella asiakkaamme toivovat meiltä entistä enemmän panostusta juuri sosiaaliseen vastuuseen, joka koetaan usein vaikeaksi todentaa. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa konkreettisia kriteereitä ja luotettavia todennusmekanismeja hankittavien tuotteiden sosiaalisen vastuun arvioimiseksi”, kuvailee yksikön päällikkö Kalle Hietaranta.

Sosiaalisesti vastuullisia tietokoneita koskeva hankintaprosessi dokumentoitiin Finnwatchin toimesta ja siitä laadittiin julkinen raportti. Hankkeen tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä muille julkisille hankkijoille valtionhallinnossa ja kuntasektorilla. Projektia rahoittivat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Kepa.

Julkisten hankintojen ihmis­oikeus­vaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulko­puolelle.

Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 30 miljardilla eurolla ja julkisten hankintojen ihmisoikeusvaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulkopuolelle.

”Hanselin sopimuksilla hankitaan tietokoneita yli 40 miljoonalla eurolla vuodessa, joten suurena julkisena hankkijana meillä on mahdollisuus asettaa kilpailutuksissa haastaviakin vaatimuksia”, toteaa IT-laitehankinnoista vastaava kategoriapäällikkö Tero Lehtisaari Hanselilta.

Hansel kehittää sosiaalisen vastuun huomioimista muissakin puitejärjestelyissä, ja toisena pilottina aloitettiin toimistokalusteiden puitejärjestelyn kilpailutuksen valmistelu alkuvuodesta 2018.

Ylös