Parempaa osaamista, parempia hankintoja

Hankintatoimessa tarvittavat taidot muuttuvat ja kasvavat lainsäädännön ja digitalisaation kehitysaskelien myötä. Siinä missä Hanselin rooli asiantuntijapalveluiden tarjoajana on kasvanut viime vuosina, on myös Hanselin rooli asiantuntemuksen kehittämisessä vahvistunut.

Vuoden 2017 aikana Hanselin asiantuntijat pitivät koulutuksia ja luentoja yli kahdessakymmenessä tilaisuudessa tai organisaatiossa, joihin kuuluvat muun muassa PRH, Alma Talent, Lakimiesliitto, Aalto-yliopisto, Edita ja Suomen yrittäjät. Lisäksi Hanselin asiantuntijat toimivat säännöllisesti HAUSin ohjelmissa asiantuntijakouluttajina.

Käsiteltyihin aiheisiin kuuluvat esimerkiksi uusi hankintalaki, ICT-sopimukset sekä muut hankintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät näkökulmat.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus osaksi uudistunutta hankintakäsikirjaa

Kesäkuussa 2017 julkaistiin uusi versio Valtion hankintakäsikirjasta, jonka kirjoittamisesta vastasi pääosin Hanselin kehityspäällikkö Liisa Lehtomäki. Käsikirjan taustalla on uusi hankintalaki, jonka myötä Valtion hankintakäsikirja 2010 päivitettiin vastaamaan muuttunutta lakia.

Hankintakäsikirjan tavoitteena on yhtenäistää valtionhallinnon hankintakäytäntöjä sekä tukea hankintatoimen kehittämistä ja hankintaohjeiden laadintaa. Se havainnollistaa julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeimmät vaiheet erityyppisissä hankinnoissa.

Kirja tukee hankintatoimen järjestämistä ja organisointia, hankintojen suunnittelua sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Uusitussa hankintakäsikirjassa on myös julkisten hankintojen vastuullisuutta, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta käsittelevä osa, jota käsikirjassa ei aiemmin ollut.

Kehittyminen ja uudet näkökulmat korostuivat Hanselin tapahtumissa

Hanselin tapahtumat kokoavat hankinnoista kiinnostuneet ja niiden parissa työskentelevät asiantuntijat jakamaan ja saamaan tietoa, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan. Tapahtumat suunnitellaan asiakkaiden toiveita kuunnellen. Toiveisiin vastataan eri konsepteilla, jotka vaihtelevat usean sadan hengen tapahtumista muutaman kymmenen hengen työpajoihin tai verkkoseminaareihin.

Hanselin asian­­tuntijat pitivät koulutuksia ja luentoja yli kahdessa­­kymmenessä tilaisuudessa tai organisaatiossa.

Asiantuntijat kaipaavat tapahtumilta usein monipuolisia ja ajankohtaisia sisältöjä tiiviissä paketissa. Lokakuussa 2017 järjestetyllä ICT-päivällä edistettiin myös asiakkaiden ja toimittajien välistä yhteistyötä. Wanhassa Satamassa järjestetty, messuhenkinen ICT-päivä tarjosi asiakkaille tietoiskujen lisäksi mahdollisuuden kuulla toimittajien tarjonnasta henkilökohtaisesti ja rakentaa tulevia yhteistyökuvioita. Hanselin ja Valtorin yhdessä järjestämä tapahtuma houkutteli paikalle lähes 250 asiakasta, ja IT-alan puitejärjestelyt olivat kattavasti edustettuina yli 30 näytteilleasettajan voimin.

Perinteisempien tapahtumamuotojen lisäksi Hanselilta on toivottu myös hankinta-alan yhdistävänä tahona toimimista. Esimerkiksi osallistavia menetelmiä hyödyntävät Hansel Networkit sekä sosiaalisen median puolelta sähköiseen kilpailuttamisen Yammer-kanava ovat keränneet kiittävää palautetta toiminnastaan.

Ylös