Hanselin vastuullisuus­raportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanselin vastuullisuusraportti on integroitu vuosikertomukseen. Toimitusjohtaja hyväksyy raportin, joka viedään sen jälkeen hallitukselle tiedoksi. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2017 liittyvät avaintiedot, kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2016 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 4.4.2017. Raportointi pohjautuu vuonna 2016 tehtyyn olennaisuusarvioon, eikä sisällössä ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Raportoinnissa noudatetaan GRI-standardin mukaisia sisällön määrittämiseen liittyviä periaatteita: olennaisuus, kattavuus, kestävän kehityksen konteksti ja sidosryhmien huomioon ottaminen sekä raportoinnin laadun periaatteita täsmällisyys, tasapainoisuus, selkeys, vertailtavuus, luotettavuus ja jatkuvuus.

Hanselin vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmotetaan yhtiön strategian pohjalta sidosryhmäyhteistyön, vastuullisuuden olennaisuusmatriisin sekä yhteiskuntasitoumuksen kautta. Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun aiheet raportoidaan teemoittain.

GRI-standardin mukainen raportointi

Raportin rakenne perustuu nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin core-tasolla. Aikaisemmin Hansel on raportoinut Global Reporting Initiative GRI G4 -⁠ohjeiston mukaisesti.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoittain lajiteltuna, käytetyt GRI-standardit sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Lisätietoja antavat Hanselin viestintäasiantuntijat:

Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 4444 289
Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2017.hansel.fi. Vastuullisuusraportti julkaistaan viidettä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Ylös