Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa voittoa 184 290,53 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2017 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja (s. 1958)
  • ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja (s. 1962)
  • ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, jäsen (s. 1968)
  • professori Katariina Kemppainen, Aalto-yliopisto, jäsen (s. 1975)
  • johtava lakimies Jukka Hämäläinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja (s. 1974)

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana kahdeksan kertaa. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala.

Ylös