Vastuullisuus kehittyy monella rintamalla

Yhteishankintojen merkittävän volyymin myötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa merkittävän osan Hanselin toiminnan vaikuttavuudesta ja vastuullisuudesta. Vastuullisuutta ja sen seurantaa ollaan kehittämässä entistä systemaattisemmaksi, ja oppia siihen haetaan myös muualta.

Puitejärjestelyjen vastuullisuuden ydin muodostuu kilpailutuksen aikana, jolloin hankinnan kohteelta vaadittava vastuullisuus määritellään. Puitejärjestelyjen vastuullisuutta ylläpidetään myös sopimuskaudella, jolloin Hansel seuraa, että kilpailutuksessa määritellyt vaatimukset täyttyvät sovitulla tavalla.

 

Toimittajien taloudellinen tilanne on automaatti­­seurannassa koko sopimusajan.

Toimittajien taloudellinen tilanne on automaatti­seurannassa koko sopimusajan. Puitejärjestelyjen vastuullisuutta sopimuskaudella seurataan myös toimittaja­tapaamisissa, joissa kunkin puitejärjestelyn kannalta oleelliset vastuullisuusasiat käydään läpi. Mikäli esimerkiksi taloudellisen vastuun riskimittareissa on muutoksia, Hansel ja toimittaja käsittelevät yhdessä asian korjaamista.

”Toimittajien taloudellisen tilanteen seuranta on toiminut hyvin, ja olemme aina saaneet tiedon mahdollisista riskeistä jo hyvissä ajoin. Haluamme tukea toimittajia mahdollisissa vaikeissa tilanteissa, ja antaa heille mahdollisuuden saada taloutensa kuntoon. Tarvittaessa tiedotamme tilanteesta myös asiakkaille”, kategoriajohtaja Susanna Närvänen toteaa.

Taloudellisen vastuun lisäksi myös muiden vastuullisuuden osa-alueiden sopimuskauden seurantaa halutaan kehittää entistä systemaattisemmaksi, ja seurannan kehittäminen on kirjattu Hanselin strategisiin tavoitteisiin.

Sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi Hansel ja Ruotsin yhteishankintayksikkö SKL Kommentus ovat aloittaneet kartoituksen mahdollisesta yhteistyöstä. Mahdollisen kumppanuuden on tarkoitus keskittyä erityisesti hankintatoimen sosiaalisen vastuun auditointiin.

”Ruotsin kuntien ja maakuntien yhteishankintayksikkö SKL Kommentus on Hanselille hedelmällinen yhteistyökumppani, sillä heillä on useiden vuosien kokemus sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisestä useampi vastuullisuuteen päätyönään keskittyvä asiantuntija. Yhteistyölle on monia mahdollisia malleja, ja yksi vaihtoehto olisi hyödyntää SKL Kommentuksen vastuullisuusauditointeja tarjoavaa puitejärjestelyä tavalla tai toisella. Vuoden 2018 aikana aiomme esimerkiksi selvittää, olisiko meidän asiakaskunnassamme tilausta vastaavanlaisille vastuullisuusauditoinneille”, talousjohtaja Kirsi Koivusaari kertoo.

Ylös