Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan, se nähdään yhtenä koko toimintaa leikkaavana mahdollistajana digitaalisuuden, osaamisen, innovatiivisuuden ja tehokkuuden tapaan. Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan toimenkuvaan, ja hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän puheenjohtajana. Hallituksessa ei ole erikseen nimettyä vastuullisuudesta vastaavaa jäsentä. Hallitus on kokouksissaan säännöllisesti käsitellyt vastuullisuusasioita ja kannustanut johtoa muun muassa korostamaan eettisten ohjeiden tärkeyttä henkilöstölle.

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. Ryhmään kuuluu henkilöitä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankintatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja viestinnästä. Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden muodossa. Vastuullisuusryhmä vastaa myös yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista.

Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vastuullisuuteen liittyvistä asioista sekä sisäisen tuen antaminen kilpailutusprojekteihin. Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi hanselilaiset toimivat itse kouluttajina erilaisissa tapahtumissa, joissa aiheena ovat vastuulliset hankinnat.

Tärkeä osa vastuullisuus­työtä on tiedottaminen vastuullisuuteen liittyvistä asioista sekä sisäisen tuen antaminen kilpailutus­projekteihin.

Vastuullisuusyhteistyötä tehdään jonkin verran myös muiden maiden yhteishankintayksiköiden kanssa. Erityisesti Pohjoismaista yhteistyötä on tiivistetty tiedon jakamisen ja kokemusten vaihtamisen merkeissä. Järjestöjen osaamista on myös hyödynnetty Hanselin vastuullisuustyön tukena aikaisempaa laajemmin, ja vuonna 2017 yhteistyötä tehtiin Finnwatchin, WWF:n, Open Knowledge Finlandin ja Invalidiliiton kanssa.

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun toteutumisen mittaamisessa on vielä haasteita, ja näihin kehitetään menettelytapoja. Vastaavasta toimintatavasta kuin Hanselin ympäristömerkki on puhuttu myös muiden vastuullisuuden osa-alueiden kohdalla. Sosiaalisen vastuun sopimusehtoja on viety sopimuksiin, mutta audintoinnin aloittamista vielä selvitetään.

Ylös