Strategia ja visio

Hanselin visiona on toimia hankintatoimen uudistajana. Yhtiön strategiset tavoitteet liittyvät suunnitelmallisiin ja hyvin johdettuihin valtion hankintoihin, jotka toteutetaan vastuullisesti ja asiakaskeskeisesti sähköisiä työvälineitä hyödyntäen. Hanselin hallituksen toukokuussa 2016 hyväksymä strategia ulottuu vuoteen 2020. Se laadittiin johtoryhmän vetämässä prosessissa, jossa tavoitteiden määrittelyyn osallistuivat aktiivisesti sekä henkilöstö että hallitus.

Hansel on aktiivisesti mukana useissa valtiokonsernin yhteisissä kehityshankkeissa, joista Handi-ohjelma digitalisoi valtion hankintoja kokonaisuutena ja Tietokiri tekee tiedolla johtamisen vallankumousta julkisessa hallinnossa. Olimme loppuvuodesta 2017 myös mukana pistämässä pystyyn maaliskuussa 2018 aloittavaa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaista osaamiskeskusta.

 

 

Vuonna 2017 asiakaskohtaista asiantuntijapalvelua pystyttiin strategian mukaisesti lisäämään, kun hankintatoimen kehittämisyksikkö aloitti toimintansa. Myös hankintojen johtamiseen liittyviä analyysi- ja raportointityökaluja kehitettiin, ja niihin liittyviä palveluita tarjottiin asiakkaille enenevässä määrin. Hansel Akatemia tarjosi työntekijöille valmennuspäiviä, joissa keskityttiin asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja palveluiden suuntaamiseen näiden pohjalta. Strategisista painopisteistä hankintojen kilpailuttamisen osaamisessa ollaan edetty pisimmälle: asiakkaat antoivat tälle tyytyväisyyskyselyssä arvosanaksi lähes 4,5/5.

Hansel Akatemia tarjosi työntekijöille valmennuspäiviä, joissa keskityttiin asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja palveluiden suuntaamiseen näiden pohjalta.

Vastuullisuusnäkökohdat ovat kiinteä osa Hanselin johtamista. Puitejärjestelyjen kilpailutuksiin asetetaan vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia ja kehittämispalveluissa on rakennettu asiakkaille hankintojen vastuullisuusmallia. Vuonna 2017 uusi avaus oli sosiaalisen vastuun johtamiseen liittyvä tietokonehankintoihin laadittu Code of Conduct, jota jatkossa muokataan myös muihin puitejärjestelyihin sopivaksi. Hanselin oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvointiin sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.

Ylös