Vuoden 2018 näkymät ja tavoitteet

Vuoden 2018 yhteishankintojen odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Yhteishankintojen kasvu ja toiminnan tehostaminen ovat mahdollistaneet palvelumaksuprosentin alentamisen ja asiantuntijapalveluiden hinnan laskemisen. Vuoden 2018 alussa hallitus on tehnyt päätöksen alentaa edelleen viiden puitejärjestelyn palvelumaksuprosenttia. Keskimääräinen palvelumaksuprosentti tulee laskemaan edelleen, hyöty alenevasta palvelumaksusta menee asiakkaille alhaisempien hintojen muodossa. Hankintojen kilpailuttamispalveluiden ja hankintatoimen kehittämispalveluiden kysynnän uskotaan niin ikään kasvavan. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana.

Palvelumaksuprosentti tulee laskemaan edelleen.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys Hansel-lain muuttamisesta siten, että perustettavat maakunnat voisivat käyttää yhtiön palveluita. Tämä uusi asiakkuus voisi kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi ja lisätä yhteiskunnan säästöjä. Muutosten odotetaan kuitenkin tapahtuvan hitaasti ja vaikutusten kohdistuvan vasta myöhemmille vuosille.

Osana Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelman toimeenpanoa Hansel jatkaa hankintadatapalvelujen kehittämistä ja on aloittanut hankintojen kategorisointityövälineen toteutusprojektin. Hansel on myös mukana Valtiokonttorin johtamassa Analysointi- ja raportointipalvelu (#Tietokiri) -hankkeessa. Helmikuussa 2018 Hansel sai valtiovarainministeriöltä toimeksiannon uusia julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilman.

Ylös