Toimitusjohtajalta

Kasvun ja kehityksen vuosi

Hanselissa on takana kasvun vuosi. Sekä yhteishankinnoissa että asiakaskohtaisessa kilpailutuspalvelussa saavutettiin ennätysvolyymi. Yhteishankintoja tehtiin sopimuksillamme viime vuonna 826 miljoonan euron arvosta. Lisäksi olimme mukana konsultoimassa 132 asiakkaidemme kilpailutusta, arvoltaan yhteensä yli 500 miljoonaa euroa.

Meille myös perustettiin uusi yksikkö, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta kehittämään omaa hankintatoimeaan. On ollut ilo huomata, kuinka hyvin uusi palvelumme, hankintatoimen kehittäminen, on otettu vastaan. Yhteistyö asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme välillä on sujunut hienosti ja jo nyt on nähtävissä, kuinka erilaiset analyysityökalut ja uudet toimintatavat auttavat tehostamaan julkisia hankintoja. Tiedolla johtaminen on varmasti tullut jäädäkseen ja sitä edistämme myös loppuvuodesta alkaneessa, valtiokonsernin yhteisessä Tietokiri-hankkeessa.

Liiketoiminnan kasvu ja palvelujen lisääntyminen on näkynyt henkilöstömäärässäkin – osaavia hanselilaisia on jo noin 90. Olen tästä ammattilaisten joukosta sekä heidän tekemästään työstä todella ylpeä.

Merkittäviä kehitystoimenpiteitä on tehty myös hankintojen digitalisoinnin saralla. Euroopan unionin tuella olemme automatisoineet viranomaistietojen tarkastuksen julkisissa hankinnoissa, minkä tiimoilta järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Syyskuussa julkaisimme kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneen Tutkihankintoja.fi-palvelun, joka tarjoaa tietoja hankintayksiköiden ostoista avoimesti kaikkien saataville. Projekti oli kaikille mukana olleille innostava kokemus ja hyvä osoitus kokeilukulttuurin voimasta. Rohkeasti hihat käärien saavutettiin jotakin ainutlaatuista.

Myös perinteiset kivijalkatuotteemme, yhteishankinnat, ovat uuden edessä. Marraskuussa alkoi ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän (Dynamic Purchasing System – DPS) pilotti. Ensi vuonna tuttujen puitejärjestelyjen rinnalle tulee useampikin DPS, jotka mahdollistavat toimittajien mukaantulon sopimusjärjestelmään myös kesken sopimuskauden. Mielenkiinnolla odotan, miten tämä toimintamalli vastaa asiakkaidemme tarpeisiin.

Hanselin liiketoiminnan kasvu tarkoittaa käytännössä suurempia yhteisten varojen säästöjä.

Hanselin liiketoiminnan kasvu tarkoittaa käytännössä suurempia yhteisten varojen säästöjä. Säästöjen ja muiden toimintamme vaikutusten mittaamiseksi olemme kehittäneet uutta työkalua, jonka avulla saavutukset saadaan konkreettisemmin näkyviksi. Säästöjen ohella tuotamme paljon muutakin arvoa: Varmistamme osaamisellamme hankittavien tuotteiden ja palveluiden laadun, sopimusten toimivuuden ja hankintojen innovatiivisuuden sekä autamme hankintayksiköitä oppimaan uutta.

Kaiken toimintamme lähtökohta on vastuullisuus, jonka eteen olemme tehneet töitä jo pitkään: Esimerkiksi lähes kaikilla yhteishankintasopimuksillamme on jo Hanselin oma ympäristötunnus. Tänä vuonna otimme uuden askeleen sosiaalisen vastuun edistämisessä, kun tietotekniikkahankintoihin laadittiin yhteistyössä Finnwatchin kanssa ihmisoikeuksien noudattamisen varmistava Code of Conduct. Kun kokemusta karttuu, tämä työkalu otetaan varmasti laajemminkin käyttöön. Olemme myös olleet mukana valmistelemassa innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen perustamista. Maan hallitus on asettanut verkostomaisen keskuksen tavoitteeksi muun muassa kiertotalouden vauhdittamisen.

Meillä on asiakkaiden palveluksessa upea porukka, palveluvalikoimamme kehittyy ja digitalisointi vie hankintatoimea monella tapaa eteenpäin. Työmme on yhteiskunnan kannalta merkityksellistä. Näistä asetelmista on hyvä lähteä kohti uutta toimintavuotta, joka tuo mukanaan muun muassa maakuntauudistuksen. Myös siinä tulemme olemaan osaamisellamme vahvasti mukana.

Anssi Pihkala

Ylös