Hansel lyhyesti

 

Hansel Oy on valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä tuloksellisella hankintatoimella. Hansel kilpailuttaa ja ylläpitää palvelu- ja tuotehankintoja koskevia puitejärjestelyitä. Yhteishankintojen lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita: kilpailuttamisasiantuntemusta sekä laki- ja hankintatoimen kehittämispalveluja. Vuonna 2017 aloitettiin myös ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän pilotti, jonka avulla kehitetään uutta yhteishankintamuotoa.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hanselin tavoitteena on järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy.

Hanselin rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksiköt.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä puitejärjestelyjen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2017 oli 1,04 prosenttia (1,06 prosenttia vuonna 2016). Yhtiö toimii valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa.

Hanselin omat hankinnat olivat 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2017. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön puitejärjestelyjä aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa puitejärjestelyä ei ole saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Hanselin jäsenyydet järjestöissä:

 • EGN Suomi Oy
 • FiBS ry
 • International Technology Law Association
 • Julkisten hankintojen yhdistys ry
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
 • Meeting Professionals International
 • Oy Nooan Arkki AB (Green Office)
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
 • Suomen Liikematkayhdistys ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Tilaajavastuu Oy
 • Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Ylös