Vaikuttavuuden mittaamista kehitetään

Hanselissa käynnistettiin vuoden 2017 lopussa projekti, jonka tavoitteena on kehittää yhtiön toiminnan vaikuttavuuden mittaamista. Ensimmäiseksi arvioinnin alle otettiin asiakaskohtaisten kilpailutusten tuottavuus. Tavoitteena on selvittää tarkemmin Hanselin palveluiden tuloksena syntyviä säästöjä, asiakkaan koko sopimuskauden aikana saamaa hyötyä, sopimusten toimivuutta ja laatua, hankintayksiköiden oppimista sekä innovatiivisuuden ja cleantechin edistämistä hankintojen avulla.

Projektin tuloksena syntyy entistä tehokkaampia työkaluja vaikuttavuuden monipuoliseen seurantaan. Pohjatiedon keräämiseksi haastatellaan erilliskilpailutuksiin osallistuneita asiakkaita. Tutkimuksen toteuttaa KPMG Oy ja sen tulokset valmistuvat kevään 2018 aikana.

Ylös