Yhteis­hankinnat säästävät julkisia varoja

Hanselin tehtävä on aikaansaada säästöjä valtion hankintatoimeen. Näiden säästöjen tarkka laskeminen on haastavaa. On kuitenkin tutkittu tosiasia, että hankintoja keskittämällä saadaan aikaan säästöjä hajautettuun hankintaan verrattuna.

Hanselissa on pitkään tehty karkeaa säästölaskelmaa, joka pohjautuu Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimukseen (Karjalainen et al. 2008) yhteishankintojen säästöistä. Tutkimus osoitti, että keskitetty toimintamalli hankintatoimessa aikaansai noin 20–25 prosentin säästöt. Tätä mallia hyödyntämällä on voitu laskea, että vuonna 2017 Hanselin yhteishankintojen kautta saatiin arviolta 286 miljoonan euron laskennallinen säästö siihen verrattuna, että hankinnat olisi tehty hajautetusti. Laskentamalli hyödyntää myös Hanselin puitejärjestelyihin liittyvää potentiaalilaskentaa, mutta ei huomioi esimerkiksi työajankäyttöä, resurssien jakamiseen liittyviä kustannuksia tai hajautetun mallin mahdollisesti tuottamia osaamisvajeita.

Hankintoja keskittämällä saadaan aikaan säästöjä.

Koska Hansel ei tavoittele liiketoiminnallaan voittoa, yhtiön toiminnan tehokkuutta voidaan mitata myös sopimustoimittajilta perittävien palvelumaksujen pienenemän kautta. Tällä hetkellä puitejärjestelyn palvelumaksu voi enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2017 oli 1,04 prosenttia. Hansel on jatkuvasti pystynyt alentamaan palvelumaksuja ja edelleen vuonna 2018 palvelumaksuja tullaan alentamaan useamman puitejärjestelyn osalta.

 

Ylös