Konkretiaa kärkihankkeisiin

Hallituksen rakenteelliset uudistukset ovat vaikuttaneet merkittävästi Hanselin päivittäiseen asiakastoimintaan ja sen painopisteisiin. Petri Kalavainen kertoo, että valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita tuettiin esimerkiksi laajalla virastokierroksella, jonka myötä Hanselin asiakkuuspäälliköt tapasivat hankinta-alan ammattilaisia yli 70 asiakasorganisaatiossa.

”Virastotapaamisten päämääränä oli vahvistaa asiakkaiden osaamista esimerkiksi sähköisten työvälineiden ja hankintadatan hyödyntämisessä sekä muissa Handi-ohjelman mukaisissa tavoitteissa. Näihin kuuluu mm. sähköisen kilpailutusjärjestelmän laaja käyttöönotto, jossa olemme Euroopan kärkeä. Samalla vahvistimme omaa tietämystämme asiakkaiden tarpeista, ja loimme pohjaa tuleville yhteistyökuvioille”.

Ylös