Saavutettavuus nousi agendalle

Vuoden 2017 lopulla Hansel kutsuttiin mukaan Invalidiliiton vetämään esteettömyyttä edistävään työryhmään. Tavoitteena on huomioida esteettömyysasioita aikaisempaa laajemmin myös valtion puitekilpailutuksissa ja hyödyntää Invalidiliiton vankkaa esteettömyysosaamista. Vuoden 2018 alussa Hanselin asiantuntija tapasi Invalidiliiton asiantuntijan liittyen kokous- ja majoituspalveluiden kilpailutukseen.

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus tarkentaa Hanselin sisäisiä prosesseja sekä esteettömyyden että saavutettavuuden (engl. accessibility) huomioimisen osalta. Esteettömyys tulee nähdä laajempana kokonaisuutena kuin pelkkänä esteiden poistamisena, kuten erilaisten palvelujen ja verkkopalvelujen saavutettavuutena. Vuoden 2018 alusta alkaen on tullut voimaan esteettömyysasetus, yhdenvertaisuuslaki ja EU:n esteettömyysdirektiivi, jonka kansallinen toimeenpano on vielä kesken.

Ylös