Avoin hallinto on yhteinen etu

Uusi verkkopalvelu avasi valtion hankintatiedot kaikkien käyttöön syyskuussa 2017. Tutkihankintoja.fi-palvelun avulla kaikki kansalaiset voivat helposti tarkastella ja analysoida reaaliaikaista tietoa valtion tekemistä hankinnoista. Tavoitteena on hallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja valtion hankintatoimen kehittäminen. Samalla tarjotaan yrityksille arvokasta markkinatietoa.

Palvelu on maksuton ja siinä on julkaistu yli kuuden miljardin euron arvosta valtion hankintoja vuoden 2016 alusta alkaen. Tiedot päivittyvät lähes reaaliaikaisesti, ja uusien organisaatioiden tietoja lisätään sinne mahdollisuuksien mukaan. Hansel toteutti palvelun valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

”Jokainen suomalainen hyötyy julkisten varojen käytön läpinäkyvyydestä ja avoimesta hallintokulttuurista. Palvelun avulla myös yritykset saavat uudella tavalla tietoa markkinoista”, sanoi Hansel Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pihkala Tutkihankintoja.fi-julkistustilaisuudessa.

Turvallisuussyistä puolustus- ja turvallisuussektorin viranomaiset, kuten puolustusministeriön hallinnonala, Poliisihallitus tai Rajavartiolaitos, eivät ole mukana palvelussa. Lisäksi joitakin tietoja salataan yksilönsuojan tai yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Palvelussa julkaistavat tiedot ovat olleet julkisuuslain mukaan aikaisemminkin kaikkien saatavilla, mutta niiden saamine on edellyttänyt erillistä tietopyyntöä. Tämä on vaikeuttanut tietojen hankkimista ja vienyt resursseja pyytäjän lisäksi pyynnön vastaanottaneelta organisaatiolta. Nyt kaikki tiedot löytyvät yhdestä palvelusta ja ovat helposti saatavilla.

Maailmanlaajuista avoimuuden edelläkävijyyttä

Tutkihankintoja.fi-palvelun lisäksi hankintatiedot julkaistaan kaikkien hyödynnettäviksi myös avoindata.fi-sivustolla. Tällä mahdollistetaan dataan pohjautuvien uusien palveluiden sekä sovellusten vapaa kehittäminen ja hyödyntäminen eri tarkoituksissa. Tutkihankintoja.fi-palvelun ja datan saatavuuden kaikkia hyötyjä ei osata vielä arvioida, sillä vastaavaa ei muualla maailmassa ole.

Tällä mahdollistetaan dataan pohjautuvien uusien palveluiden sekä sovellusten vapaa kehittäminen.

”Kansainvälisesti Tutkihankintoja.fi on edelläkävijä. Emme tiedä, että vastaavaa palvelua olisi aikaisemmin avattu valtion toimesta. Onkin vaikea antaa heti konkreettisia lukuja esimerkiksi palvelun tuottamista säästöistä, mutta uskomme, että niitä tulee. Olemme keskustelleet Aalto-yliopiston kanssa mahdollisesta tutkimuksesta hankkeen hyötyihin liittyen”, sanoo Pihkala.

Tutkihankintoja.fi-palvelu on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -⁠kärkihankkeisiin sisältyvää hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa. Valtiovarainministeriö ja Hansel Oy kehittävät palvelua jatkuvasti.

Ylös