Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut

Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2017 yhteensä 826 miljoonalla eurolla (771 miljoonaa vuonna 2016). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 56 M€ eli 7,3 prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti IT-laitteet-, konesalipalvelut ja -laitteet- sekä talous- ja rahoituspalvelut -kategorioissa.

Laskua edelliseen vuoteen verrattuna taas oli energia- ja turvallisuustekniikka-kategorioissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli yhteensä 10,4 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevaihto muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 8,6 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2016), asiantuntijapalveluiden myynnistä 1,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 297 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa vuonna 2016). Tilikauden tulos vuonna 2017 oli 184 tuhatta euroa (406 tuhatta euroa vuonna 2016). Yhtiön taloudellinen asema on vahva.

Taloudelliset tunnusluvut

2017 2016 2015 2014 2013
Yhteishankinnat, t€ 826 482 770 533 696 575 714 584 694 990
Liikevaihto, t€ 10 435 9 598 9 072 9 268 8 679
Liikevoitto, t€ 203 451 388 239 173
ja sen osuus liikevaihdosta, % 1,9 4,7 4,3 2,6 2,0
Tilikauden voitto, t€ 184 406 367 235 195
Taseen loppusumma, t€ 19 252 19 150 19 981 17 402 17 073
Oma pääoma, t€ 16 241 16 057 15 651 15 284 15 048
Omavaraisuusaste, % 84,4 83,8 78,3 87,8 88,1
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 90 72 74 77 73
Ylös