Verojalanjälki

Hansel raportoi neljättä kertaa vastuullisuusraportissa verojalanjäljestään. Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.

Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla, ja näin ollen kaikki verot maksetaan voimassa olevien lakien mukaisesti Suomeen. Hanselin veroasioita hoitaa talousyksikkö toimitusjohtajan alaisuudessa, eikä Hanselilla ole erillistä verostrategiaa tai -suunnittelua.

Vuodelta 2017 Hanselille kertyi 1 918 000 euroa tilitettävää arvonlisäveroa ja 36 000 euroa yhteisöveroa. Vuodelta 2017 tilitettävien ennakonpidätysten määrä oli 1 736 000 euroa.

Hansel ei saanut vuonna 2017 julkisia tukia.

Ylös