Työohjeet apuna päivittäin

Hanselin ydinprosesseja kilpailuttamista, yhteishankintoja sekä asiakkuuksien hallintaa tuetaan työohjeilla. Niistä asiantuntijat saavat tukea muun muassa menettelytapoihin eettisten pelisääntöjen noudattamisessa, erilaisissa sopimushallinnan tilanteissa, harmaan talouden torjunnassa sekä kilpailutuksia koskevissa valitustilanteissa. Yhteishankintojen kilpailuttamisen menettelytavat on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä projektityöohjeessa.

 

Ylös