Vastuullisemmat hankinnat osaksi asiakkaiden arkea

Hankintojen kehittämisyksikön vuoden 2017 saavutuksiin kuuluu valmiin toimintamallin luominen asiakas­organisaatioiden vastuullisuuden kehittämiseksi. Vuoden lopussa valmistunutta mallia tullaan hyödyntämään asiakkaiden vastuullisuus­toiminnan kehittämisessä.

”Vastuullisten hankintojen toimintamallin on tarkoitus nostaa vastuulliset hankinnat paremmin johdon tietoisuuteen ja sitouttaa heidät niiden kehittämiseen. Malli tähtää siihen, että vastuullisuus huomioidaan hankintojen jokaisessa vaiheessa, ja että vastuullisuus­asiat kytketään tiiviiksi osaksi organisaatioiden hankinta­strategiaa”, kehittämispäällikkö Liisa Lehtomäki toteaa.

Myös Hanselin kilpailutus­palveluissa eli asiakkaiden omien kilpailutusten konsultoinnissa vastuullisuus huomioidaan kilpailutettavan kohteen mukaan.

”Kerromme aina asiakkaille eri mahdollisuuksista huomioida vastuullisuus, ja lopullinen päätösvalta esimerkiksi kilpailutuksen pakollisista vaatimuksista on asiakkaalla. Kilpailutukset voivat vaihdella tietojärjestelmistä tutkimus­laitteistoihin, joten vastuullisuuden huomioinnin tavat riippuvat paljolti hankinnan kohteesta”, yksikön päällikkö Ilkka Sihvola sanoo.

Ylös