Kansainvälistä yhteistyötä julkisten hankintojen kehittämiseksi

Hanselin edustaja on mukana The European Network of Central Purchasing Bodiesissa. Ryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa ja tekee yhteistyötä Euroopan komission kanssa hankintoja ohjaavan lainsäädännön kehittämiseksi. Vuonna 2017 aloitettiin verkoston Suomessa kesäkuussa 2018 järjestettävän kokoontumisen valmistelu.

Myös Multi-Stakeholders Expert Group on eProcurementissa Hansel on ollut aktiivisesti mukana. EXEP julkaisi vuonna 2017 seuraavat raportit: ”Contract Registers”, ”Electronic Catalogues” ja ”Certification of e-Tendering Platforms”.

Kokemustenvaihtoa tehtiin vuonna 2017 Tanskan SKIn, Itävallan BBG:n, Italian Consipin ja Ruotsin SKL Kommentuksen kanssa. Viimeisen kanssa yhteistyö tiivistyi ja painottui erityisesti sosiaalisen vastuun teemojen johtamiseen ja mittaamiseen.

Hanselin toimintaa ja sähköisiin hankintoihin liittyviä käytäntöjä esiteltiin vuoden aikana useille kansainvälisille vieraille.

Ylös