Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminto on ulkoistettu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle (PwC). Vuoden 2017 tarkastuskohteiksi hallitus päätti valtion sähköpuitejärjestelyn prosessit, sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän sekä vuosien 2014–2016 sisäisten tarkastusten toimenpiteiden seurantatarkastukset.

Ensimmäisenä toteutettiin sähköpuitejärjestelyyn liittyvä tarkastus ja siinä tehdyt huomiot käsiteltiin valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä ja Hanselin hallituksessa. Muiden tarkastusten raportointi tehdään Hanselin hallitukselle helmikuussa 2018, jolloin sovitaan myös vuoden 2018 tarkastuskohteet.

Ylös