Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma − saadut ennakot
(Palvelukseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. +
Keskimääräinen vaihtuvuus, % = Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.)/2 x 100
Henkilöstön määrä 31.12.
Lähtövaihtuvuus, % = Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. x 100
Henkilöstön määrä 31.12.
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % = Palveluksesta irtisanoutuneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. x 100
Henkilöstön määrä 31.12.
Sairauspoissaoloprosentti = Sairauspoissaolopäivien määrä tilikaudella 1.1.–31.12. x 100
Teoreettinen säännöllinen työaika tilikaudella 1.1.–31.12.
Ylös