Hansel on hyvä työpaikka

Joustavat ja tehokkaat työnteon muodot sekä jatkuva osaamisen kehittäminen ovat Hanselin strategisia painopisteitä. Hyvän henkilöstöjohtamisen merkitys on erityisen korostunut, kun yli neljännes työntekijöistä on vasta tullut taloon vuoden 2017 aikana. Uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä kartoitetaan ja otetaan käyttöön avoimin mielin.

Loppuvuodesta 2017 Hansel aloitti yhteistyön Vincit-yhtiön kanssa ja vuonna 2018 käynnistetään pilotti johtamisesta palveluna. Kategoriahallinnassa testataan mallia, jossa asiantuntijat voivat tietyn palveluvalikon puitteissa valita haluamansa esimiespalvelut.

Henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan

Hanselin henkilökunnan työtyytyväisyyttä katselmoidaan laajemmin 1,5-2 vuoden välein. Viimeinen tutkimus tehtiin 2016 syksyllä. Seurantamittaus on ajankohtainen syksyllä 2018.

Vuoden 2017 lopussa tilattiin henkilöstön tyytyväisyyden jatkuvaan seuraamiseen Happy or not -laite. Niin sanottu pulssimittaus aloitettiin tammikuussa 2018.

Henkilöstöetuudet

Hanselin henkilökunnalla on työsuhde-etuina mahdollisuus lounasseteleihin, matkaseteleihin ja virikeseteleihin. Lisäksi yhtiö tarjoaa yhteistyökumppaninsa avulla sairaan lapsen kotihoitoetua maksutta toimihenkilöilleen. Yhtiön työterveyspalvelut ovat lakisääteistä kattavammat ja kaikilla toimihenkilöillä on lakisääteisten vakuutusten lisäksi voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Uusia toiminta­malleja ja hyviä käytäntöjä kartoitetaan ja otetaan käyttöön avoimin mielin.

Henkilöstön yhteistoimintaa tuottaa aktiivinen Hansel-klubi työntekijöiden voimin. Yhtiö myöntää vuosittain rahoitusta henkilöstökerhon liikunta-, kulttuuri- ja muihin virkistystapahtumiin, joita parhaimmillaan järjestetään useampi kuukaudessa.

Edut koskevat sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia.

Palkitseminen

Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Kaikki vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat koeajan jälkeen mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Tulospalkkiotavoitteet asettaa hallitus, ja hanselilaisten tulospalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella tulospalkkio, jonka enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta.

Vuoden 2017 tulospalkkioiden perustana ovat yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutuminen. Vuoden 2017 tilinpäätökseen on tehty 619 000 euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja. Tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2018. Määräaikaiset työntekijät eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden edut ovat samat kuin vakituisilla työntekijöillä.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

2017 2016 2015 2014 2013
tuhatta euroa 511 551 505 492 319
Ylös