Henkilöstö

Vuoden 2017 päättyessä Hansel Oy:n palveluksessa oli 94 henkilöä. Vuoden aikana aloitti 28 uutta työntekijää ja kahdeksan irtisanoutui. Hanselin asema hankintatoimen aitiopaikalla toimi ponnahduslautana usealle ammattilaiselle uusiin haasteellisiin tehtäviin. Yrityksestä irtisanoutuneille on pidetty lähtöhaastattelu, jossa on kartoitettu työssä viihtyminen, tarve työyhteisön kehittämiselle ja mahdollisuudet ammatilliselle kasvulle.

Työehtosopimus ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa

Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies ja hänen varamiehensä.

Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilökunnasta kuuluu ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja työsuhteeseen liittyvä ohjeistus on esitelty yhtiön intranetsivuilla.

Ylös