Green Office -⁠verkosto­tapaaminen Hanselissa: Vastuunottoa hankinnoilla

Hansel järjesti lokakuussa yhdessä WWF:n kanssa verkostotapaamisen, jossa edistettiin Green Office -⁠toimistojen mallikasta toimintaa hankintojen osalta. Hanselille tilaisuuden isännöiminen oli luontevaa, koska vastuullisuus on hyvin keskeinen elementti yhtiön strategiassa.

Vieraat kuulivat, että valtion hankintakäsikirjaan on ensimmäistä kertaa otettu mukaan vastuullisuusosio. Siinä kerrotaan, miten tavoitteet määritellään ja työtä konkreettisesti tehdään. Toisessa Hanselin puheenvuorossa korostettiin, ettei hankintalaki missään nimessä estä vastuullisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa. Päinvastoin lakitekstissä kannustetaan kestävien hankintojen tekemiseen. Vastuullisuuden voi ottaa huomioon useassa eri hankintaprosessin vaiheessa, ja erityisen tärkeää on varmistaa mahdollisuus jatkuvaan parantamiseen sopimuskauden aikana.

Hankinta­laki ei missään nimessä estä vastuullisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa.

”Kilpailutuksissa vastuullisuuden huomioiminen on mahdollista, mutta itsestään se ei tapahdu, vaan tilaajan pitää sitä edellyttää. Eri osa-alueet pitää ottaa huomioon esimerkiksi tarjouspyynnön vaatimuksissa, mutta niin, ettei suosi tai syrji ketään tarjoajaa”, Hanselin lakimies Karolina Lehto muistutti.

Vaikuttavia valintoja

”FSC-sertifiointi varmistaa, että metsässä säilyy monimuotoisuus, eri ikäisiä puita ja arvokkaat elinympäristöt”, kuvaili vastuullisista paperihankinnoista puhunut Annukka Valkeapää.

Hanselin puitejärjestelyissä tämänkaltaisia ympäristönäkökohtia huomioidaan asiakkaan puolesta. WWF:n omista painotuotehankinnoista kertonut Mikko Kuiri huomautti, ettei ympäristöystävällisyydenkään kanssa ole pakko haukata koko kakkua kerralla, vaan kohti vastuullisempia ostoja voi edetä pala palalta. Green Office -⁠ohjelmapäällikkö Helka Julkunen totesi, että hankkijat luovat kysyntää, ja kysynnän kasvun kautta ympäristöystävällisten vaihtoehtojen hintataso lähtee laskuun.

Motivan hankintapalvelusta saa neuvoja kestävistä hankinnoista, lupasi Isa-Maria Bergman. Ekohankintaverkoston toiminta kokoaa edelläkävijät sen äärelle, miten lisäarvoa tuotetaan oman organisaation lisäksi ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle. Julkisen sektorin on tärkeää toimia esimerkkinä kestävässä kulutuksessa. Hankintoja on kuitenkin niin paljon, ettei ihan kaikkeen voi vaikuttaa, minkä vuoksi on syytä priorisoida ja arvioida hankintojen keskeisyyttä.

”Tekemällä strategisia valintoja kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen helpottuu. Esimerkiksi energiatehokkuus on asia, jolla on suuri vaikutus. Suosittelen tutustumista www.ekosuunnittelu.fi-sivustoon ja kansainvälisin esimerkkeihin”, Bergman kannusti.

ICT-hankinnan ekologisuus on muutakin kuin materiaa

Green office -verkoston tapaamisen päätteeksi Jyrki Kasvi pohti inspiroivasti ekologisia ICT-hankintoja eri tulokulmista. Esimerkiksi tehokkuuden lisääminen ICT:n avulla hyödyttää myös ympäristöä, kuten myös kapasiteetin nosto ja päästöjen vähentäminen sen kautta. Toisaalta lämmityksessä voi säästää, kun ottaa käyttöön IoT-termostaatin. Merkitystä ei ole pelkästään laitteilla, vaan myös hyvillä ohjelmointikäytännöillä voidaan vähentää energiankulutusta ja pidentää laitteiden käyttöikää.

”Moni sellainen asia, joka ei ennen ollut kustannustehokasta, on sitä nyt robotiikan kehittymisen myötä. Mukaan tulee myös sosiaalinen vastuu, jos voidaan vähentää ihmisten tarvetta käsitellä vaarallisia aineita tai parantaa työturvallisuutta”, Jyrki Kasvi maalaili.

ICT-hankintoja tehtäessä tärkeitä kysymyksiä ovat raaka-aineiden alkuperä, työehdot ja -⁠suojelu sekä ympäristövaikutukset. Suuri merkitys on myös koko elinkaaren aikaisella energiankulutuksella, tekniikan kierrätettävyydellä ja ohjelmistojen ekologisuudella.

”Tehokkuus on aina ekologista, eikä laitteita kannata pitää tyhjäkäynnillä”, Jyrki Kasvi summasi pohdintansa.

Ylös