Innovatiivisia julkisia hankintoja

Hanselin uusin yksikkö, hankintatoimen kehittämispalvelut, tukee asiakasorganisaatioiden kykyä uudistua sekä kehittää hankintatoimen johtamista, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Nykytilan analysoinnin kautta edetään toimenpidesuunnitteluun ja toteutukseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Myös vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon kehittämisyksikön projekteissa.

Hankintatoimen strategisen luonteen ja sen systemaattisen johtamisen merkityksen ymmärtäminen ovat edellytyksiä innovatiivisille hankinnoille. Tähän Hanselin kehittämispalvelut tarjoavat asiakkaille tukea. Hankintatoimen kehittäminen vaatii sitoutumista, riittävät resurssit sekä tahtoa hoitaa asiat kuntoon. Hanselin kehittämispäälliköt auttavat asiakkaita hankintatoimen parhaiden käytäntöjen omaksumisessa ja käyttöönottamisessa.

Kokeilukiihdyttämössä ideoitiin yhdessä

Työ 2.0, Kokeileva Suomi, Suomidigi ja D9 järjestivät ministeriöille ja valtion virastoille suunnatun kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena oli tukea kokeilevaa kehittämistä, madaltaa kokeilujen käynnistämiskynnystä sekä tietysti käynnistää kokeiluja.

Hansel lähti mukaan kokeilukiihdyttämöön Rahoitusvakausviraston kumppanina. RVV on uusi, finanssikriisin jälkeen perustettu virasto, joka vastaa pankkien kriisinratkaisuasioista sekä talletussuojasta. Kokeilussa selvitettiin, miten virastot voisivat hyödyntää konsernitoimijoita paremmin ja ulkoistaa esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintatoimen ja viestinnän palveluita. Kokeilussa olivat mukana myös Palkeet ja Valtori.

Hankintatoimen kehittäminen vaatii sitoutumista, riittävät resurssit sekä tahtoa hoitaa asiat kuntoon.

Kokemukset kokeilukiihdyttämöstä olivat hyviä. Asiakkaan roolissa mukana ollut RVV tunnisti uusia palveluita, jotka se voi ottaa käyttöön jopa heti. Konsernitoimijat puolestaan saivat ennakkoluulottomia ehdotuksia uusista palveluista, joita voisivat tarjota virastoille. Ratkaisuja kehitettiin myös siihen, miten pienet virastot saisivat paremmin tietoa konsernitoimijoiden palveluista.

Eri toimijoiden kohtaamisissa löytyi runsaasti uusia näkökulmia palvelujen ja yhteisten työkalujen kehittämiseen. Kokeilu osoitti, että ulkoistamalla palveluja julkishallinnon toimintavarmuutta ja tuloksellisuutta voidaan parantaa merkittävästi. Hanselin ja Rahoitusvakausviraston yhteistyö näissä merkeissä jatkuu keväällä 2018, vaikka varsinainen kokeilukiihdyttämö päättyikin.

Ylös