Henkilötietojen suoja

Keväällä 2018 sovellettavaksi tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus on aiheuttanut toimenpiteitä myös Hanselissa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyville toimenpiteille on tehty Hanselissa tietosuoja-arviointi, jonka perusteella on lisätty organisaatiotasolla ymmärrystä tietosuojan nykytilasta ja tunnistettu tietosuoja-asetuksen vaikutukset Hanselin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asiat on huomioitu nykyisissä puitejärjestelyissä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuoja-asetuksen tuomat uudet velvoitteet arvioidaan puitejärjestelykohtaisesti Hanselin toimesta ja toimenpiteitä vaativiin puitejärjestelyihin reagoidaan soveltuvalla tavalla siten, että Hanselin asiakkaat voivat jatkossakin luottaa henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen tuomat uudet velvoitteet arvioidaan puite­järjestely­kohtaisesti.

Kaikissa kilpailutusvaiheessa olevissa puitejärjestelyissä henkilötietojen käsittely arvioidaan suoraan uudistuvan tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.

Hansel on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa laatinut ohjeen tietosuoja-asetuksen vaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ja laatinut malliehdot koko valtionhallinnon käyttöön. Ehtoja käytetään jo nyt laajalti julkishallinnossa ja niistä saatu palaute on ollut positiivista. Parhaillaan Hansel osallistuu julkishallinnon IT-hankintoja koskevien sopimusehtojen (JIT 2015) valmisteluun. Tavoitteena on liittää henkilötietojen käsittelyn ehdot osaksi JIT 2015 -⁠ehtoja.

Ylös